ODY - ÜDY İçin İstenen Evraklar


ÜDY BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR ve BELGELER

ÜDY Belgesi Muafiyet İçin Gerekli Evraklar;
1- Faaliyet alanına göre(uluslararası eşya/yolcu veya yurtiçi eşya/yolcu) ÜDY türü mesleki yeterlilik belgesi almak isteğini belirten bir dilekçe,
2- Başvuru sahibinin kurucu ortak, ortak, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür unvanlarından birisiyle görevli veya temsil ve/veya ilzama yetkili kişi olduğunun belirtildiği ve adının geçtiği 25 Şubat 2006 tarihinden önceki 5 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği,
3- Sözkonusu firma/firmalarda çalıştığı döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,
4- T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
5- 4 x 6 ebadında vesikalık 2 Adet fotoğraf,
6- Belge ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu,

ÜDY Belgesi Eğitim İçin Gerekli Evraklar;
1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- Diploma Fotokopisi (En az lise mezunu şartı aranır)
3- 3 adet fotoğraf

ODY BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR ve BELGELER

ODY Belgesi Muafiyet İçin İstenen Evraklar;
1- Faaliyet alanına göre(uluslararası eşya/yolcu veya yurtiçi eşya/yolcu) ODY türü mesleki yeterlilik belgesi almak isteğini belirten bir dilekçe,
2- Başvuru sahibinin kurucu ortak, ortak, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür unvanlarından birisiyle görevli veya temsil ve/veya ilzama yetkili kişi olduğunun belirtildiği ve adının geçtiği 25 Şubat 2006 tarihinden önceki 3 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği,
3- Sözkonusu firma/firmalarda çalıştığı döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,
4- T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
5- 4 x 6 ebadında vesikalık 2 Adet fotoğraf,
6- Belge ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu,

ODY Belgesi Eğitim İçin İstenen Evraklar;
1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- Diploma Fotokopisi
3- 3 adet fotoğraf
 
 
Pro WEB