Mesleki Yeterlilik Eğitimleri
Mesleki Yeterlilik Eğitimleri

» Üst Düzey Yönetici Eğitimleri
» Orta Düzey Yönetici Eğitimleri
» Sürücü Eğitimleri (SRC)
» Psikoteknik Belgesi

Mesleki yeterlilik eğitimlerinde, bir mesleğin gereklerinin kabul edilebilir standardlarda yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan asgari bilgi, beceri, tutum ve davranışları gösteren normlardır. Meslek standardları ayrıca, başta çalışanlar, eğitimciler ve işverenler olmak üzere, ilgili bütün kesimlere, bir mesleğin başarı ile yürütülebilmesi için gerekli olan nitelikler ve o meslekte yeterlilik belgesi alabilmek için yapılacak sınavlarda aranacak ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında fikir vermektedir.

 

 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Yetki Belgeleri Danışmanlığı
 
 
Pro WEB